onlinedic.net
словари онлайн

Толковый Словарь Даля

атька

АТЬКА, атя, атенька м. ряз. тул. (отец, атец, атя?) тятя, тятенька, батя, батенька, батюшка, батька, бачка, папа, папенька, папочка, отец. См. батя.